Hiphoplåt

Hiphoplåten är ett samarbete mellan musik och svenska som brukar ske i femman. I år har vi även hiphopdans som Skapande Skola-projekt. I svenskan skriver vi texter till våra raplåtar, på idrotten gör vi danser och i musiken skapar vi beats i Garageband

Arbetsområdet planeras att ta cirka åtta veckor.

Under de sista fyra veckorna bör eleverna ha textskrivandet som svenskläxa. Det är bra om de har ganska mycket text tidigt så man hinner hjälpa dem som behöver med att få till det med takter, rader och rim. Första veckan kan man gärna ha i läxa att öva på att rappa låten från lektion 2.

Kursplanemål vi jobbar mot:

Musik-Centralt innehåll:

  • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Musik-kunskapskrav: 

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.

Svenska-centralt innehåll:

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Svenska-kunskapskrav:

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Idrott-centralt innehåll:

  • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Idrott-kunskapskrav:

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.

Lektion 1, musik:

Vi börjar med att prata lite om hiphopens historia runt en tankekarta på tavlan:

Beats    Scratch

Vinyl——- DJ——–                           ——-Breakdance —-battles—konfliktlösning

                HIP HOP

Grafitti———                                      —————Rap—-battles

Alternativt titta på denna film:

Vi tittar på ”Rappers delight” som av många anses vara den första kända hiphop-låten.

Sedan kollar vi vilka hiphopartister klassen känner till och om de har några favoritlåtar. Vi lyssnar på ett par låtar och pratar om vad som kännetecknar en hiphoplåt.

Lektion 2, svenska:

(Innan lektionen, skriv ut varsin text till eleverna från länken nedan.)

Vi tittar på det centrala innehåll och de kunskapsmål vi jobbar mot.

Vi lyssnar på några hiphoplåtar  (Tex Vem är ni med Linda Pira, Så klart med Petter), och analyserar texterna. Vi pratar om vad hiphoptexter kan handla om. Det kan verkligen handla om vad som helst och är en väldigt uttrycksfull genre. Men om man vill göra något typiskt för genren kan man skriva om sig själv, och gärna skryta och överdriva. (Jfr även Rappers delight som vi såg förra lektionen).

Vi pratar om vad som är vers och refräng. Refrängen kan gärna bestå av några få ord som upprepas. Det är också viktigt att versen rimmar.  Refrängen kan sjungas eller rappas men versen ska rappas. Vi tränar på att rappa en låt med texten framför oss. Tex Godisregn med Jompa. Här är texten: Godisregn Jompa

Ge gärna som läxa att öva på att rappa den, till videon eller till detta beat som går lite långsammare:

Lektion 3, musik:

Vi tittar på det centrala innehåll och de kunskapsmål vi jobbar mot.

Vi gör ett trumbeat i smart drums. Alla elever får 10 minuter på sig att välja ljud och spela in trumbeatet.

I denna film visar jag hur man gör trummor och bas samt byter namn på låten:

Vi lyssnar på basgång och trummor i en låt, jag brukar ta Haffa Guzz med lilla Namo.

Lektion 4, svenska:

Vi rappar Godisregn om vi haft den i läxa.  Vi repeterar att en typisk hiphoplåt är 8 takters refräng och 16 takters vers. Det betyder att refrängtexten ska ha 8 rader och verstexten 16. Godisregn har tex en vers på 16 takter och en refräng på åtta, som kommer två gånger före och två gånger efter versen.

Vi tittar på Veckans rap med Jesse P på Youtube

Vibörjar skriva på låtarna. De som vill får ett papper där varje taktslag är markerat.

Lektion 5, musik: 

Vi räknar takter i en låt, ta gärna Haffa Guzz igen.

Jag visar sedan hur man gör en basgång. Här ska eleverna spela själva och klippa ut sina bästa två takter som de sedan loopar upp.

Vi gör färdigt våra beats och kan också skriva på texterna.

Lektion 6, svenska:

Vi jobbar med våra texter. Går det trögt kan man nöja sig med åtta takters vers och fyra takters refräng.

Lektion 7, musik:

Vi ska inte mixa låtarna, men jag visar hur man kan höja och sänka volymen på de olika spåren, och hur man kan lägga till en liten melodislinga om man hinner. Vi tittar även på hur man kopierar upp beatet så att det blir lika långt som rappen. Man kanske ska ha intro och outro. Några kanske kan börja spela in en refräng eller vers. (Man behöver ju inte spela in allt på en gång.) Vi jobbar med text och beats.

Här är den andra instruktionsvideon där jag visar hur man jobbar med sektioner, gör ett intro, lägger till en melodislinga, spelar in röst och skickar låten:

Lektion 8, svenska:

Vi jobbar med låtarna och några spelar in.

Lektion 9, musik:

Vi jobbar med låtarna och några spelar in.

Lektion 10, svenska:

Vi jobbar med låtarna och några spelar in.

De som sedan inte hunnit spela in får göra det efter skolan eller på någon rast om de vill.

Annons