Jinglar och reklam

Detta är ett arbetsområde som vi jobbar med i musik, bild och svenska. Resultatet ska bli en liten film bestående av en stillbild med en reklamslogan och en jingel. Sloganen kan skrivas i bilden eller sägas/sjungas i jingeln.

Kursplanemål vi jobbar mot:

Musik-Centralt innehåll:

  • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Musik-kunskapskrav: 

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.

Svenska-centralt innehåll:

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Svenska-kunskapskrav:

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Bild-Centralt innehåll

Bildframställning

  • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Bildanalys

  • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Bild-Kunskapskrav

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk ochväl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

Genomförande:

Lektion 1-musik:

Vi inleder med lektionen om musikens påverkan som finns under teorifliken här på bloggen.

Lektion 2-musik:

På nästa lektion pratar vi om korta och catchiga musiksnuttar som fastnar i minnet. Jag börjar med att fråga om de känner igen dessa.

Vi funderar på vilka melodier som mer är skrivna för att fastna i människors huvuden och kommer in på reklammusik och jinglar. Eleverna får noter på ett par kända reklamjinglar och ska lista ut vilka det är, något jag håller hemligt här…

Lektion 3-musik:

Denna lektion behöver eleverna iPads med garage band nedladdat.  Nästa steg är att de ska skriva egna jinglar till en egenpåhittad produkt. Om de inte redan hittat på en produkt i bilden gör de det nu. De får instruktioner att de endast får använda klaviaturinstrumenten. Denna lektion får de börja med att hitta bra ljud som passar med deras produkt och känslan de vill ha i reklamen. De får starta ett projekt och döpa det till sitt eget namn och ordet reklam.

Lektion 4-musik:

De får jobba med sina jinglar. När de är klara får de skicka jingeln till mig via mail. Om någon är klar får hen öppna ett nytt projekt och experimentera med Garagebands alla olika funktioner.

Lektion 5-musik:

De får jobba med sina jinglar. När de är klara får de skicka jingeln till mig via mail. Om någon är klar får hen öppna ett nytt projekt och experimentera med Garagebands alla olika funktioner.

Annons