Medeltida europeisk musik

Detta är ett upplägg som tar ca tre – fyra lektioner. Det innehåller instrumentkännedom, musikhistoria och ensemblespel.

  • Först berättar jag föjlande:

Det kan vara lämpligt att skilja på den musik som utövades i kyrkan och den som folket spelade till vardags. De skiljer sig mycket åt.

I kyrkan använde man i början av medeltiden inga instrument, sen kom orgeln. Det var det enda instrumentet man använde. Den mest kända kyrkliga medeltidsmusiken kallas gregoriansk sång. Det är en flerstämmig sång som sjöngs av munkar utan instrument till. De första noterna användes i kyrkan på medeltiden, därför finns en del av den här musiken bevarad.

Utanför kyrkan var det inte många som kunde noter, därför finns inte mycket musik exakt bevarad. Det finns en del texter utan melodi, och det finns noter på lite dansmusik. Det var vanligt med trubadurer, människor som spelade luta och sjöng, ofta om kärlek.

Här är en fransk medeltida visa. Den framförs av människor i medeltidskläder, och instrumenten liknar de som fanns på medeltiden, men det är tex en modern fiol i stället för föregångaren fiddla. Här sjungs den på danska.

Något som både kyrklig och vardaglig musik har gemensamt är att borduntoner var mycket populära. En bordunton är en ton som spelas hela tiden genom hela musikstycket. Det brukar vara en låg ton och oftast grundtonen. (Alltså t ex C om melodin går i C dur.) Många medeltida instrument hade en sträng eller en pipa som hela tiden spelade borduntonen. I den gregorianska musiken var det en bassångare som höll borduntonen.

Säckpipan var ett mycket vanligt instrument där borduntonerna är inbyggda. Här är en säckpipa av svensk modell. Man hör bordunen väldigt tydligt.

  • Sedan får eleverna reflektera på egen hand genom att fylla i arbetsbladet nedan.

Arbetsblad medeltida musik

  • Sedan berättar jag vidare och visar snuttar från videorna nedan:

Några andra vanliga instrument på medeltiden var:

Mungiga:
(Tyvärr inleder han med att ropa Satan, det kan ni skippa om ni vill)

Luta: (Spelar här melodin Greensleeves som tros vara från sen medeltid.)

Här ser vi säckpipa, skalmeja, vevlira och trumma.

 

Här spelas vevlira och flöjt:

Man brukade också ofta slå på trumma med ena handen samtidigt som man spelade på en enhandsflöjt med andra handen.

Jag visar detta exempel på Basse danse som var en typ av dans som dansades på medeltiden i Mellaneuropa.

Sedan dansar vi en enkel version av dansen till musiken från videon nedan. (Man kliver efter följande mönster: Höger-ihop, vänster-ihop, tre kliv och en nigning/bugning. I ring eller två och två, framåt eller bakåt, beroende på utrymme.)

  • Vi lär oss att sjunga Ulv, räv och hare. Kanske med någon stämma som i videon nedan?
  • Sedan spelar vi Ulv räv och hare som klassensemble. Vi funderar på vilka instrument vi har i salen som skulle kunna skapa ett medeltida sound. Jag passar på att prata om begreppet klang. Det brukar sluta med att en eller ett par personer spelar på handtrummor, någon spelar bjällror, någon spelar en bordunton på keyboard (med saxofonljud eller liknande) någon spelar kazoo och jag spelar melodin på blockflöjt. Resten sjunger och dansar kanske i ring.
Annons