Keyboard (piano)

På keyboarden spelar vi både melodier och ackord.
Melodier börjar vi spela  i trean, och bara med höger hand och begränsat till C-durskalan. Vi lär oss att spela efter noter på en enkel nivå, sedan får eleverna jobba på i egen takt i spelhäftet som får hänga med under åren. 

Spelhäftet kan du ladda ner här:

 

 

Papper för att träna på noter och tangenter finns under fliken läxor.

Ackord:

I fyran börjar vi spela ackord.

När det gäller ackord börjar vi med D, A och G. Vi brukar börja med att bara spela grundtonen med tummen tills vi fått in bytena. Vi börjar kanske med små grodorna och byter mellan D och A. När vi kan det lägger vi till ringfingret och tänker ”tre vita emellan”. När det sitter lägger vi till pekfingret. Vi börjar räkna på grundtonen och räknar 1-2-3-4-5 för att sedan sätta pekfingret på den femte tonen. Tar man den fjärde i stället så blir det moll, men det tar vi senare. Glömmer man allt detta kan man ju googla, och få fram något i den här stilen. Major betyder dur. Prickarna visar var man ska sätta fingrarna.

pianoackord

I denna video kan du lära dig att själv räkna ut hur du tar alla dur- och mollackord:

Annons