Läxor

Här är alla läxor för år 3-5. Jag kanske kommer att ändra under året, men du hittar alltid ditt aktuella läxpapper här.

Det finns också läxor som inte kommer på papper, de finns under separata flikar här under ”läxor”.