Reklamjingel, läxa på iPad

Första läxan:

Du ska välja ljud till din jingel. Välj Klaviatur och leta sedan upp ett ljud som passar till din produkt.

Här är en instruktionsfilm:

Andra läxan:

Du ska spela in en jingel och skicka till din lärare.

Här är en instruktionsfilm: