Grovplanering

Åk 1 och 2:

Här jobbar jag inte så tydligt med arbetsområden i perioder. I stället har jag varierade lektioner med både sång, rörelse, rytmik, instrumentspel och teori i de flesta lektioner. (Se utdrag ur kursplanen nedan.)

Vi jobbar med svenska visdiktare från Alice Tegnér till Trazan och Banarne och  sjunger på tema rymden och andra teman från klassrummet. Vi spelar i ensemble med minibas, bygelgitarr, klangboxar mm. Vi lär oss rytmnoter; fjärdedelsnot, åttondelsnot, halvnot, helnot och motsvarande pauser. Vi skapar egna rytmer och skriver ner dem.

Vi ser på filmer om symfoniorkesterns instrument och UR-serien Dock´n´roll.

Undervisningen bedrivs i helklass.

Åk 3:
Här ändrar jag lektionernas struktur då eleverna klarar av att ägna en hel lektion åt samma sak. I år jobbar vi i halvklass . Jag avslutar alltid med en sång. Resten av lektionen jobbar vi med det aktuella arbetsområdet. Jag har delat in läsåret i fyra perioder om ca åtta veckor. Till varje arbetsområde finns två månadsläxor.

 1. Melodispel på keyboard efter noter. Tonerna C-E i första hand.
 2. Skapa ljudmiljöer. Musikens påverkan på, och samverkan med, scen- och bildkonst. Symfoniorkesterns instrument.
 3. Sång och röstvård.
 4. Trumspel på trumsetet och på stolsryggen. Tvåackordsensemble med grundton på keyboard, trummor, bas  och sång.

Detta är det centrala innehållet för 1-3, hämtat ur kursplanen:

Musicerande och musikskapande

 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Musikens verktyg

 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
 • Musiksymboler, bilder och tecken.

Musikens sammanhang och funktioner

 • Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Åk 4:
Undervisningen sker i halvklass halva tiden och i helklass halva. Jag fortsätter med musiklyssning med korta analysfrågor som kan besvaras muntligt eller skriftligt. Även här är året uppdelat på fyra arbetsområden med två månadsläxor vardera.

 1. Melodispel på keyboard efter noter. Tonerna C-G i första hand.
 2. Teori – om ackord. Treackordsensemble med ackord på gitarr, trummor, bas , grundton på keyboard och sång. 
 3. Sång och röstvård.
 4. Skapa egen reklamjingel i garageband.  (Samarbete med bild och svenska.)

Åk 5:
Undervisningen sker i halvklass halva tiden och i helklass halva. Jag fortsätter med musiklyssning med korta analysfrågor som kan besvaras muntligt eller skriftligt. Även här är året uppdelat på fyra arbetsområden med två månadsläxor vardera.

 1. Melodispel på keyboard efter noter.
 2. Teori – om ackord. Treackordsensemble med ackord på gitarr och keyboard, trummor, bas  och sång. 
 3. Blandat arbetsområde med sång och spel på ett tema, tex medeltiden eller västafrikansk musiktradition. I år blev det västafrikanskt.
 4. Skapa en hiphop-låt i garageband.  (Samarbete med svenska.)

Detta är det centrala innehållet för 4-6, hämtat ur kursplanen:

Musicerande och musikskapande

 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
 • Musikframföranden.
 1. Musikens verktyg
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
 1. Musikens sammanhang och funktioner
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
 1. Detta är kriterierna för betyget A i år 6:
 2. 1: Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet, rytm och tonhöjd.
 3. 2: Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-,
 4. 3: bas-
 5. 4: och slagverksstämma
 6. 5: samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
 7. 6: Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god tajming och med passande karaktär.
 8. 7: Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
 9. 8: Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
 10. 9: Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
 11. 10: Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer
 12. 11: samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Annons