Rösten

Det finns många sätt att använda rösten när man musicerar. På denna sida kommer jag att berätta om alla möjliga; jojk, rap, growling, joddling, ”operasång” med flera.

Här är en presentation om rösten.

Jag börjar med en liten röstuppvärmning du kan göra hemma, till exempel på morgonen innan skolavslutningen.

I kursplanen står att man ska kunna sjunga med passande karaktär, vilket innebär att man ska kunna variera sin sångstil. Här har du inspiration:

Här kan du se hur stämbanden ser ut:

Beatbox

När man beatboxar använder man munnen för att efterlikna elektroniska trumljud. Folk som beatboxar hittar på alla möjliga sätt att låta som trummaskiner. Man använder alla ljud man kan tänka sig att göra med munnen och halsen. Här är ett exempel:

Om du vill lära dig själv kan du börja med de här grundläggande teknikerna, sen får du surfa runt på Youtube för att få tips och inspiration, och använda din fantasi.

Falsettsång

Falsettsång är ett sätt att använda rösten som används i alla möjliga stilar och kulturer. Ofta växlar man mellan falsetten och fullrösten – den ”vanliga” rösten. Falsettrösten passar när man ska sjunga höga toner. Ibland kallas falsettrösten för huvudklang, för man kan känna att tonen klingar i huvudet, bakom näsan, till skillnad från fullrösten som klingar i halsen och bröstet.

Ett band som är kända för att nästan bara använda falsettrösten är The Bee Gees:

Här är en man som lite skämtsamt visar exempel på hur han använder falsettrösten:

Här använder Ariana Grande och Christina Aguilera falsettrösten:

Dessa två memevideor tycker jag är användbara för att öva falsett med:

Growl och grunt

Grunt och growl är sångstilar som används i hård metalmusik, och därför vill jag varna för att mycket av musiken är läskig och att en del videor kan vara skrämmande. Är man inte försiktig så kan man också skada rösten, så jag varnar även för det. Men det är roligt att pröva så därför har jag valt ut några mindre läskiga exempel. Till exempel detta, som i och för sig är mest som skrik:

I grunt använder man slemmhinneveck som sitter ovanför stämbanden och heter de falska stämbanden. Det använder man när man sjunger. I growl används inte stämbanden och man får därför ingen ton. Båda låter som monstermorranden. Här visas dessa två och även något som heter pig squeal.

Det är jätteviktigt att det aldrig ska göra ont när man provar att grunta och growla. Man ska inte behöva ta i utan det handlar om att hitta de falska stämbanden och sätta dem i rörelse. Hur man än gör så skadas dock rösten om man håller på för mycket. Här ser du hur du kan värma upp:

Grunt och growl används mest i genren metal. Det finns många olika sorters metal där man använder dessa sångstilar, till exempel death metal (dödsmetall) och black metal. Jag tänker dock inte lära ut några exempel på band och sångare eftersom inget av det är lämpligt för barn 😉

Jojk

Jojk är en sångstil som används av Sveriges urinnevånare, samerna. Det är inte fokus på teknik, utan på känsla. Man lever sig in i en person, ett djur eller en plats i naturen och så jojkar men den känsla man får. Därför har samer ofta egna jojkar som är komponerade speciellt för dem. Man använder ord på samiska men också ljud utan betydelse. Av tradition använder de som jojkar rösten ofta på liknande sätt, man kan säga att man pressar ihop rösten genom at spänna bak i svalget. En annan sak som är typisk är att man glider upp och ner mellan tonerna. Här är ett exempel:

Som ni hör jojkar man med vad vi skulle tycka är ”vanlig” sångröst, förutom att den är lite pressad ibland. Ofta upprepas samma ord och stavelser och jojken går runt runt så att man kan fortsätta så länge man har lust.

Här kan du mixa ihop din egen jojk.

Läs mer om jojk under fliken genrer.

Klassisk sång, ”operasång”

Man brukar ofta säga att någon ”sjunger opera”, men egentligen är opera genren och det sätt man använder rösten kallas klassisk sång. Det är ett sångsätt med mycket stark volym som utvecklades när det inte fanns elektricitet och man skulle sjunga tillsammans med symfoniorkestern som ju kunde bestå av runt hundra instrument. Här är vad jag vill påstå världens mest kända operaaria, Nattens drottnings aria ur Mozarts opera Trollflöjten:

Kulning

Kulning är ett sätt som man förr i tiden i Sverige använde rösten på, för att kalla på sina djur. Man kunde också kommunicera med varandra på långt håll. Man vet att kulning använts från medeltiden och ungefär till nittonhundratrettiotalet. Sen kom telefoner och walkie-talkies, och man slutade med att ha djuren ute i skogen så man behövde inte ropa på dem längre.

När man kular använder man en mycket stark och mycket hög röst med stark ansats (start)och utan vibrato. Man använder falsettrösten, men på precis på slutet av en fras slår man ibland över till fullröst som en liten ”knorr”. Man använder sig traditionellt av en skala som även innehåller toner som inte finns på våra moderna instrument. Det finns melodislingor som är typiska för kulning, och de innehåller molltoner. När man hör den typen av melodier påminner det om medeltidsmusik och gammal folkmusik. Det är ofta ingen text i kulningen, eller så säger man bara ordet ko till exempel. Ibland växlar man mellan att kula och att sjunga lite lockfraser och visor med text och ”vanlig” röst, det kunde vara något i stil med ”kom kossorna, kossorna, kom då ” osv. Titta på filmerna nedan så får du exempel på det som står här i stycket.

Så här kan man tänka när man ska kula:

  • Välj en riktning och ett mål för tonen, ganska långt bort
  • Ställ dig stadigt på marken och slappna av
  • Tänk inte att tonen ska vara vacker, utan att den ska vara rak och komma ut genom pannan, alltså falsettrösten
  • Kasta iväg en stark ton. Börja gärna med ”ai” eller ”ky”. Det handlar mycket om mod och att våga satsa eftersom det ska vara en väldigt stark ton

Övertonssång

Övertonssång är när man gör en enda ton med den vanliga rösten och skapar övertoner i munhålan genom att forma munnen på olika sätt. Man kan då bara göra de fem tonerna i naturtonskalan. Det är därför Nestor i klippet nedan inte följer melodin på Amazing grace exakt.

Joddling

Joddling har, liksom kulning, sina rötter i vallmusik. Man behövde kalla på djur eller kommunicera över långa avstånd. Joddling har sitt ursprung i alperna, främst i Österrike och Schweiz men även Tyskland. Det mest speciella med joddling är att man slår över mellan fullröst och falsett med ett lite ”klick”. Det stället där rösten går över brukar kallas skarven, och den brukar man i andra sångstilar försöka jobba bort så den hörs så lite som möjligt. Men i joddlingen använder man den som en effekt. Ofta joddlar man inte en hel sång, utan joddlingen kommer till exempel i refrängen. Här är folkmusik med Franzl Lang, av många ansedd som världens bästa joddlare.

Även i countrymusik förekommer joddling ibland eftersom den är en blandning av olika länders folkmusik när de möttes i södra USA.

Joddling är alltid glatt och roligt, och här används joddlingen som komisk effekt:https://youtu.be/z8pknnncODo

Denna video kan man använda för att börja lära sig joddla.

Rap

Att rappa är helt enkelt att prata rytmiskt i takt till ett beat eller till musik. Den moderna rapen uppstod i slutet på sjuttiotalet, men den har sina rötter i flera hundra år gammal afrikansk folkmusik.

Här är en raplåt med både rim och alliteration, Alphabet aerobics med Blackalicious:

Här är några beats du kan rappa till:

Annons