Rytmorkester

Här finns de rytmorkestrar vi gjort på lektionerna. Man delar ut instrumenten på bilden och så följer man banan genom musikstycket som finns i youtube-filmen nedanför. Om du kan räkna takter kan du titta på siffrorna i Ungerska dans och räkna fyra takter på varje instrument i Rondo alla Turca. (utom i slutet. Annars är det bara att köra på känn.

Längst ner på sidan finns färdiga rytmorkestrar från youtube där du bara behöver sätta på filmen och köra.

Ungersk dans No 5 av Brahms

rytmork ungersk dans

Rondo alla Turca av Mozart

rytmorkester rondo alla turca

Färdiga rytmorkestrar:

 

Annons