Musiklyssning

En av de förmågor eleverna ska utveckla i musikämnet är att ”analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang”. Vi ska jobba med ”Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik” i 1-3 och ”Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang. Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik” i 4-6.

Därigenom ska vi uppnå att eleverna i år 6 ”Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor. Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.”

Föräldrar som läser detta kan naturligtvis hjälpa barnen att öva upp dessa förmågor. Ni kan prata om musik som ni hör, vilken känsla den förmedlar, vilka instrument som finns med och i vilket sammanhang den används. Det är bra om man försöker komma ifrån omdömen som bra/dåligt utan förklaring, och reflekterar mer över vad kompositören vill med sin musik och hur den påverkar både mig själv men även andra.

Här är några övningar vi brukar göra:

De minsta kan till exempel lyssna på musik och visa med kroppen hur musiken ökar och minskar i volym, från piano till forte. Här är ett stycke som passar för det:

Ibland ritar vi upp en ”pepparkaksgubbe” som symboliserar kroppen och så får barnen markera var musiken ger dem en känsla. Kanske får de gråten i halsen eller skutt i benen.

I mellanstadiet har jag en ordsamling för att hjälpa eleverna att komma igång. Här kan ni titta på den:  Musiklyssning

I den här spellistan finns en del av den musik jag använt:

För den som vill läsa om mer avancerad musikanalys finns här en hemsida som egentligern är till för äldre elever.

Annons