Musikord

På väggen i musiksalen har vi en plansch med de musikord man ska kunna använda när man går ut sexan. Vi pratar om dem då och då under hela skolgången, ungefär i den ordning jag skriver dem här (jag visar då förstås praktiskt, men här försöker jag förklara i skrift):

F-1
Puls-”klappa takten”, en följd av slag med samma mellanrum
Tempo-hur fort det går

2
Kanon-två eller flera grupper sjunger samma visa men börjar inte samtidigt
Rytm-
en följd av slag som inte har samma mellanrum, det som gör att låten svänger
Repris
-man sjunger eller spelar samma sak en gång till
Taktart-hur många slag det är i varje takt. Exempel på taktarter är tretakt och fyrtakt

3
Fjärdedelsnot-en not det får plats fyra av i en takt om låten går i fyrtakt
Åttondelsnot-en not det får plats åtta av i en takt om låten går i fyrtakt
Halvnot-en not det får plats två av i en takt om låten går i fyrtakt
Helnot-en not det får plats en av i en takt om låten går i fyrtakt
Paus-det finns olika långa pauser men vi övar inte in namnen. Man spelar inte i pausen.

4
Unison
-alla sjunger likadant tillsammans
Vers
-en del av en låt som återkommer med samma melodi men inte samma text
Refräng
-en del av en låt som återkommer med samma text och melodi
Melodi
-toner i en följd efter varandra
Ackord
-några toner man spelar samtidigt och som låter bra ihop
Genre-
musikstil, till exempel pop, opera eller blues

5
Klang
-ljudets kvalité, om det låter till exempel klart, dovt eller hest
Tajming
-att man, när man spelar tillsammans, har rätt rytm och tempo och spelar ”på rätt ställe”
Gehör
-att man kan lyssna på en ton eller en melodi och återge den likadant

6

Fortsatt träning på begreppen, framför allt att själv kunna använda dem när man pratar om musik och musicerande.

Lite illustrationer av några av begreppen:

Ett exempel på samma melodi spelad på instrument med olika klang, flöjt och otamatone. Melodin, Greensleeves, tycker många är vacker, men klangen i instrumentet gör att den ena versionen blir trevligare att lyssna på. Flöjten har en renare och mjukare klang medan otamatonen är gäll och skränig.

Här hör vi vår vanligaste kanon, Broder Jakob, framförd av två glada kollegor.

 

 

Annons