Vikarielektioner

Under denna flik finns vikarielektioner. De kräver inte erfarenhet av musikundervisning och är till stor del baserade på videor. Dock kan de kräva lite förberedelser.

I alla årskurser kan man också spela kortspelen som finns i en plåtburk på en hylla långt bak i klassrummet. Det är dels Finns i sjön med instrument och dels vändkort där man kan öva pianotangenternas och noternas namn.

Finns i sjön går att anpassa efter ålder. I 1-3 kan man köra vanlig Finns i sjön och i 4-5 måste man svara på frågan för att få kortet man begärt. Svarar man fel ska rätt svar läsas upp så alla kan lära sig till nästa gång.

Man börjar med sju kort på hand. Resten ligger i en hög med baksidan upp. Det går ut på att samla flest kvartetter. Har man mindre än fyra kort på hand får man ta upp ur sjön. När det blir ens tur frågar man valfri spelare om hen har de kort man vill ha. Man säger t ex: -Alla dina klarinetter! Personen lämnar då över sina klarinetter. Har hen inga svarar hen: -Finns i sjön! och turtagaren får ta upp et kort ur sjön. Så fortsätter man till alla kort är slut och sen räknar man ihop sina kvartetter.

Annons