Vikarielektioner åk 3

Lektion 1

Dela ut papper och kritor/färgpennor. Berätta att de ska få lyssna på ett  långt musikstycke som handlar om en lång parad av djur som går förbi. Varje litet stycke handlar om ett djur.  De ska rita det djur som de tycker det låter som. Spela The carnival of animals här nedan, de ska inte se inspelningen utan bara höra ljudet. Spela en film i taget. De kan gärna få lyssna två gånger. Be dem sedan berätta i par eller smågrupper om sin bild. Fråga sedan klassen vilka olika djur de ritat och vad det var i musiken som fick dem att välja det djuret. Gör så många djur ni hinner. Du kan också berätta vad kompositören, Camille Saint Saëns, hade tänkt sig för djur och kanske lyssna på stycket igen. Berätta även gärna att Saint Saëns tyckte att detta stycke var så tramsigt så att han förbjöd folk att spela det, men att det efter hans död blev ett av hans mest populära stycken.

Ett annat alternativ, om du känner eleverna och tror att det funkar,  är att låta eleverna röra sig till musiken och prova att härma olika djur med inspiration av musiken.

Om det blir tid över kan du visa början av filmen nedan och fråga barnen/berätta vilka instrument man kan se. (Flygel, fiol, viola, cello, kontrabas, klarinett, flöjt och xylofon. Viola är en lite större fiol.)

 

Lektion 2

Innan lektionen, skriv ut ett arbetsblad per elev från denna fil: the snowman frågor

Dela ut arbetsbladet eller läs upp frågorna för eleverna så de vet vad de ska lyssna efter.

Titta på filmen och låt eleverna fylla i det de hinner av arbetsbladet.

Lektion 3

Innan lektionen kan du skriva ut tankekartan från länken nedan. Då kan du ha den till hands medan du ser filmen och fylla i den under tiden för att känna dig bättre förberedd när ni ska göra tankekartan tillsammans på tavlan.

Genomförande:

Berätta att ni ska prata om de vanliga instrument som finns i Europa och västvärlden och att man brukar dela in dem i grupper och familjer. Börja med att fråga vilka instrument de känner till och skriv upp dem på den lilla tavlan eller om du inte är i mitt klassrum, på sidan av tavlan. Se sedan filmen nedan.

Efter filmen gör du en tankekarta där det i mitten står Västerländska instrument. Gör bubblorna stränginstrument (med underbubblorna knäppinstrument och stråkinstrument), slagverksinstrument, blåsinstrument (med underbubblorna bleckblås och träblås), tangentinstrument, elektriska instrument och rösten.

Här finns kartan som worddokument:

musikinstrument tankekarta

Placera sedan in instrumenten de kunde sedan innan i tankekartan. Se om ni kommer ihåg några instrument från filmen och placera in dem. Klart!

Bra att veta:

Tvärflöjten är ett träblåsinstrument eftersom den förr i tiden var gjord av trä.

Detta är ingen exakt vetenskap och alla är inte överens om hur instrument ska delas in i grupper, så det är inte så noga. Vissa instrument passar också i flera kategorier.

Lektion 4

Titta på filmen:

Om det finns tid kvar kan ni prata lite om barnens egna erfarenheter av att skriva låtar, ha band med kompisar och spela instrument och vilka favoritgenrer de har.

Lektion 5

Passar om man läser eller har läst om stenåldern.

Förberedelser: Skriv ut varsin kopia av arbetsbladet Arb blad Stenålderns tuffaste. Ta fram textdokumentet Stenålderns tuffaste tjej och Youtube-filmen på projektorn.

 

1: Lyssna på låten på youtube

 

2: Körläs texten.

3: Gå igenom textens fetstilta ord, kolla om ni vet vad de betyder och faktachecka om det stämmer med vad ni vet om stenåldern. Scrolla ner för att se bilder som illustrerar orden.

4: Sjung låten med Youtube.

5: Dela ut lucktext. Fyll i.  (Om du vill kan du ha låten på i bakgrunden.)

6: Sjung låten med youtubeljudet i bakgrunden och bara bilderna framme, det är en sida med bilder för varje vers.

Lektion 6

Förberedelse:
Skriv ut arbetsbladet, tvåsidigt.            Peter och vargen arb. blad
Plocka fram färgpennor eller bara blyerts och sudd.

Ni ska lyssna på sagan om Peter och vargen. De ska bara höra ljudet. Under tiden kan de rita personerna och djuren i rutorna på arbetsbladet. (Syftet är mest att de ska ha något att göra när de lyssnar.)

1: Dela ut arbetsbladet

2: Berätta att de ska få höra en saga som är 27 minuter lång och att de under tiden kan rita figurerna i rutorna.  Lyssna på början av sagan när berättaren presenterar personer och instrument och be barnen att titta på instrumenten på papperet.

3: Lyssna och rita!

Annons